ΠΙΣΩ

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

3. Εμπορικό Δίκαιο:

Η Primius Law Firm αναλαμβάνει να σας δώσει λύσεις και να σας εκπροσωπήσει εξωδικαστικά, αλλά και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου, όπως ενδεικτικά στους τομείς:

Εταιρικού Δικαίου

Νομική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση σε ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σύσταση, λειτουργία ή και τη λύση προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε., Αφανής Εταιρία, Κοινοπραξία) και κεφαλαιουχικών εταιριών (Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε,), καθώς και σε διαφορές που ανακύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, αλλά και της εταιρίας με τρίτους.

Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση για την κατοχύρωση και προάσπιση των δικαιωμάτων που αφορούν εν γένει τα έργα της ανθρώπινης διάνοιας, το σήμα της επιχείρησής σας, καθώς και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Δικαίου Ανταγωνισμού

Παροχή νομικών συμβουλών και δικαστική εκπροσώπηση σε διαφορές που ανακύπτουν από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού όσο και από την καταστρατήγηση διατάξεων για την εύρυθμη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Παροχή νομικών συμβουλών και δικαστική εκπροσώπηση για διαφορές που ανακύπτουν από εμπορικές συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις franchising, leasing, consulting, factoring ή εμπορικής αντιπροσωπείας, καθώς και νομική καθοδήγηση κατά την κατάρτισή τους.

Τραπεζικού Δικαίου

Νομική συμβουλή, εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις σχετικές με κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καταχρηστική πρακτική τραπεζών, άσκηση ένδικων βοηθημάτων για ακύρωση διαταγών πληρωμής, εξάλειψη εγγραφέντων βαρών, εξεύρεση βιώσιμων λύσεων ρύθμισης δανεισμού, έλεγχο τραπεζικών συμβάσεων, παροχή συμβουλών για ορθή οικονομική επιχειρηματική πρακτική σε συνεργασία με εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους της εταιρίας μας.

Πτωχευτικού Δικαίου και Δικαίου Εξυγίανσης

Νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων με προβλήματα βιωσιμότητας ή έλλειψης ρευστότητας, διαπραγμάτευση και εκπόνηση συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές και δικαστική επικύρωση αυτής, αλλά και σε υποθέσεις επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη παύση πληρωμών και σχεδιασμός εξεύρεσης λύσεων για τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, μέσω κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή σχεδίου αναδιοργάνωσης της εταιρίας.

Η Primius Law Firm αναλαμβάνει να σας δώσει λύσεις και να σας εκπροσωπήσει εξωδικαστικά, αλλά και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου, όπως ενδεικτικά στους τομείς:

Εταιρικού Δικαίου

Νομική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση σε ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σύσταση, λειτουργία ή και τη λύση προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε., Αφανής Εταιρία, Κοινοπραξία) και κεφαλαιουχικών εταιριών (Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε,), καθώς και σε διαφορές που ανακύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, αλλά και της εταιρίας με τρίτους.

Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση για την κατοχύρωση και προάσπιση των δικαιωμάτων που αφορούν εν γένει τα έργα της ανθρώπινης διάνοιας, το σήμα της επιχείρησής σας, καθώς και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Δικαίου Ανταγωνισμού

Παροχή νομικών συμβουλών και δικαστική εκπροσώπηση σε διαφορές που ανακύπτουν από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού όσο και από την καταστρατήγηση διατάξεων για την εύρυθμη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Παροχή νομικών συμβουλών και δικαστική εκπροσώπηση για διαφορές που ανακύπτουν από εμπορικές συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις franchising, leasing, consulting, factoring ή εμπορικής αντιπροσωπείας, καθώς και νομική καθοδήγηση κατά την κατάρτισή τους.

Τραπεζικού Δικαίου

Νομική συμβουλή, εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις σχετικές με κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καταχρηστική πρακτική τραπεζών, άσκηση ένδικων βοηθημάτων για ακύρωση διαταγών πληρωμής, εξάλειψη εγγραφέντων βαρών, εξεύρεση βιώσιμων λύσεων ρύθμισης δανεισμού, έλεγχο τραπεζικών συμβάσεων, παροχή συμβουλών για ορθή οικονομική επιχειρηματική πρακτική σε συνεργασία με εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους της εταιρίας μας.

Πτωχευτικού Δικαίου και Δικαίου Εξυγίανσης

Νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων με προβλήματα βιωσιμότητας ή έλλειψης ρευστότητας, διαπραγμάτευση και εκπόνηση συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές και δικαστική επικύρωση αυτής, αλλά και σε υποθέσεις επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη παύση πληρωμών και σχεδιασμός εξεύρεσης λύσεων για τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, μέσω κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή σχεδίου αναδιοργάνωσης της εταιρίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ EN