ΠΙΣΩ

Δημόσιο Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

2. Δημόσιο Δίκαιο:

Η Δικηγορική εταιρεία Primius διαθέτει πολυετή πείρα και εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου. Οι συνεργάτες μας μπορούν να παράσχουν νομικές συμβουλές αλλά και να υποστηρίξουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε διαφορές που ανακύπτουν με το Δημόσιο τόσο ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, όσο και ενώπιον των καθ’ ύλην αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία στους κάτωθι αναφερόμενους τομείς:

• Δημοσιονομικό, φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο

• Διοικητικές Κυρώσεις (πχ. επιβολή προστίμων)

• Δημόσιες Συμβάσεις

• Κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία

• Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό δίκαιο

• Διαφορές με τον ΕΟΠΥΥ (προσβολή πράξεων επιβολής clawback, διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις, διαδικασία επιβολής κυρώσεων, έλεγχοι κτλ)

• Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι

Άσπα Θεοχάρη
Σταυρούλα Τσόπα

Η Δικηγορική εταιρεία Primius διαθέτει πολυετή πείρα και εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου. Οι συνεργάτες μας μπορούν να παράσχουν νομικές συμβουλές αλλά και να υποστηρίξουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε διαφορές που ανακύπτουν με το Δημόσιο τόσο ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, όσο και ενώπιον των καθ’ ύλην αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία στους κάτωθι αναφερόμενους τομείς:

• Δημοσιονομικό, φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο

• Διοικητικές Κυρώσεις (πχ. επιβολή προστίμων)

• Δημόσιες Συμβάσεις

• Κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία

• Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό δίκαιο

• Διαφορές με τον ΕΟΠΥΥ (προσβολή πράξεων επιβολής clawback, διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις, διαδικασία επιβολής κυρώσεων, έλεγχοι κτλ)

• Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι

Άσπα Θεοχάρη
Σταυρούλα Τσόπα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ EN