ΠΙΣΩ

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

1. Αστικό Δίκαιο:

Χειρισμός διαφορών από πάσης φύσεως αστικές αξιώσεις ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου έως και του Αρείου Πάγου, καθώς και εκπροσώπηση των εντολέων μας σε εξώδικες διαπραγματεύσεις για την επίλυση των διαφορών τους ειδικότερα σε ζητήματα:

Συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, κατασκευαστικών συμβάσεων και μισθώσεων

•Συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάρτιση συμβάσεων με αντικείμενο εμπράγματα δικαιώματα (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, παραχωρήσεις, συστάσεις δουλειών, εμπράγματων εξασφαλίσεων κλπ.).
•Εξειδίκευση στον ελέγχων τίτλων και ζητημάτων που σχετίζονται με αυτούς καθώς και στον πολεοδομικό έλεγχο ακινήτων, επίλυση δασικών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων, νομική υποστήριξη σε κατασκευαστικές συμβάσεις και συμβάσεις έργου, μισθωτικές συμβάσεις κάθε είδους (εμπορικής και αστικής μίσθωσης), καθώς και σε συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.
•Αντίστοιχη εμπειρία στον δικαστικό χειρισμό υποθέσεων από τις ανωτέρω συμβάσεις.

Οικογενειακών Διαφορών

• Δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη σε διαφορές από τη λύση γάμου με διαζύγιο και σε ζητήματα ρύθμισης επιμέλειας, γονικής μέριμνας και επικοινωνίας γονέων και τέκνων.

Εργατικών και εργασιακών σχέσεων

• Δικαστική εκπροσώπηση σε διαφορές που προκύπτουν μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και ειδικότερα σε ζητήματα μισθοδοσίας, απολύσεων, αποζημιώσεων απόλυσης, αποζημιώσεων από εργατικά ατυχήματα κτλ.
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα διάρθρωσης και διαχείρισης εργατικού δυναμικού σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Κληρονομικών σχέσεων

• Εξειδίκευση σε ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, δημοσιεύσεων διαθήκης, έκδοσης κληρονομητηρίων, αποδοχών και αποποιήσεων κληρονομίας.
• Άσκηση αγωγών νόμιμης μοίρας, προστασία των κληρονομικών δικαιωμάτων, έκδοση κληρονομητηρίων, ανάκληση διαθηκών, καταπιστεύματα και κληροδοσίες.

Αναγκαστικής εκτελέσεως

• Δικαστική εκπροσώπηση για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου και την επιδίωξη είσπραξης οφειλής, καθώς και άσκηση και δικαστική υποστήριξη στην άσκηση ανακοπών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως.

Χειρισμός διαφορών από πάσης φύσεως αστικές αξιώσεις ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου έως και του Αρείου Πάγου, καθώς και εκπροσώπηση των εντολέων μας σε εξώδικες διαπραγματεύσεις για την επίλυση των διαφορών τους ειδικότερα σε ζητήματα:

Συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, κατασκευαστικών συμβάσεων και μισθώσεων

•Συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάρτιση συμβάσεων με αντικείμενο εμπράγματα δικαιώματα (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, παραχωρήσεις, συστάσεις δουλειών, εμπράγματων εξασφαλίσεων κλπ.).
•Εξειδίκευση στον ελέγχων τίτλων και ζητημάτων που σχετίζονται με αυτούς καθώς και στον πολεοδομικό έλεγχο ακινήτων, επίλυση δασικών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων, νομική υποστήριξη σε κατασκευαστικές συμβάσεις και συμβάσεις έργου, μισθωτικές συμβάσεις κάθε είδους (εμπορικής και αστικής μίσθωσης), καθώς και σε συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.
•Αντίστοιχη εμπειρία στον δικαστικό χειρισμό υποθέσεων από τις ανωτέρω συμβάσεις.

Οικογενειακών Διαφορών

• Δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη σε διαφορές από τη λύση γάμου με διαζύγιο και σε ζητήματα ρύθμισης επιμέλειας, γονικής μέριμνας και επικοινωνίας γονέων και τέκνων.

Εργατικών και εργασιακών σχέσεων

• Δικαστική εκπροσώπηση σε διαφορές που προκύπτουν μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και ειδικότερα σε ζητήματα μισθοδοσίας, απολύσεων, αποζημιώσεων απόλυσης, αποζημιώσεων από εργατικά ατυχήματα κτλ.
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα διάρθρωσης και διαχείρισης εργατικού δυναμικού σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Κληρονομικών σχέσεων

• Εξειδίκευση σε ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, δημοσιεύσεων διαθήκης, έκδοσης κληρονομητηρίων, αποδοχών και αποποιήσεων κληρονομίας.
• Άσκηση αγωγών νόμιμης μοίρας, προστασία των κληρονομικών δικαιωμάτων, έκδοση κληρονομητηρίων, ανάκληση διαθηκών, καταπιστεύματα και κληροδοσίες.

Αναγκαστικής εκτελέσεως

• Δικαστική εκπροσώπηση για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου και την επιδίωξη είσπραξης οφειλής, καθώς και άσκηση και δικαστική υποστήριξη στην άσκηση ανακοπών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ EN