ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για γενική ενημέρωση των επισκεπτών. Σε καμία περίπτωση οι εδώ προσφερόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή νομικών ή επαγγελματικών συμβουλών, ούτε να αντικαταστήσουν τις νομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού τόπου και στους συνεργάτες της δικηγορικής εταιρίας «PRIMIUS». Επίσης, η τελευταία δεν θα ευθύνεται για ενδεχόμενη βλάβη των επισκεπτών ή ακόμη και τρίτων που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο.

Η «PRIMIUS» είναι και παραμένει δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπερσυνδέσμους (links) προς αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή γίνεται νομίμως και δεν προκαλεί ζημία στη φήμη της εταιρίας μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε υπερσυνδέσμους (links) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία μεταξύ μας, έγκριση ή σύσταση από μέρους μας, δίχως αυτή να υφίσταται.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ EN