Η δικηγορική εταιρία Primius παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα του Εμπορικού, του Αστικού και του Διοικητικού Δικαίου. 

Πιο συγκεκριμένα, ειδικεύεται στο δίκαιο των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των διαφορών μεταξύ των εταίρων.

Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τις συστάσεις των εταιριών, τις συγχωνεύσεις αυτών, την κατάρτιση των σύγχρονων εμπορικών συμβάσεων ( όπως το factorıng, franchising ), τις εμπορικές μισθώσεις.

Είναι δε πολυετή η εμπειρία των συνεταίρων της σε θέματα τραπεζικού δικαίου, πτωχευτικού δικαίου, του νέου δικαίου περί εξυγίανσης των επιχειρήσεων, του δικαίου του ανταγωνισμού, της ευρεσιτεχνίας και των σημάτων, ενώ πλούσια είναι η εξειδίκευσή της στον τομέα είσπραξης των απαιτήσεων.

Στον τομέα του Αστικού δικαίου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, του κληρονομικού, του εργατικού και κάθε θέματος σχετικού με τα ακίνητα.

Τέλος, διαθέτει έμπειρους δικηγόρους στο φορολογικό και εν γένει διοικητικό δίκαιο, ενώ παρέχει υπηρεσίες και σε θέματα απαλλοτριώσεων και υπαλληλικού δικαίου.

Η εταιρεία μας διατηρεί ένα ευρύ πελατολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται βιομηχανικές αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, δημόσιοι, δημοτικοί, κυβερνητικοί αλλά και θεσμικά επενδυτικοί φορείς.

Η δικηγορική εταιρεία «PRIMIUS» παρέχει υπηρεσίες και για λογαριασμό πελατών της από το εξωτερικό, ενώ συνεργάζεται με μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Ευρώπης και της Αμερικής και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ευρωπαϊκά δίκτυα δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών.

Οι συνεταίροι και συνεργάτες της «PRIMIUS» παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, με πανεπιστημιακούς τίτλους από σημαντικά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Για τις ανάγκες της παραπάνω δραστηριότητας η «PRIMIUS» έχει οργανώσει ένα πλήρες δίκτυο από συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους σε όλη την επικράτεια, με σκοπό να πετύχει την άμεση, αποτελεσματική και ποιοτική υποστήριξη των πελατών της.

Η ποιότητα των υπηρεσιών της «PRIMIUS» πιστοποιείται και κατά ISO από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.
H «PRIMIUS» είναι μέλος αρκετών επαγγελματικών ενώσεων καθώς και επιμελητηρίων, μεταξύ των οποίων το Ελληνογερμανικό και το Ελληνοιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο.