Η δικηγορική εταιρεία Primius είναι σε συνεχή αναζήτηση νέων συνεργασιών με δικηγόρους. Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε απόφοιτους των νομικών σχολών για την άσκησή τους στη δικηγορία. 

Παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση ενδιαφέροντός σας συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:vlatsiou@primiuslawfirm.gr