Γενικότερα Νομικά Θέματα

- Παροχή συμβουλών σε επενδυτικούς τομείς , όπως η κτηματαγορά, η ενέργεια, τα φωτοβολταικά πάρκα, σύγχρονες βιοτεχνολογίες,
- Προστασία προσωπικών δεδομένων,
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο, δίκαιο στο διαδίκτυο και δίκαιο τηλεπικοινωνιών