Οι δικηγόροι

Η Ασπασία Θεοχάρη γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ  και του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (με έμφαση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου. Το 2017 ολοκλήρωσε δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστημονική κατεύθυνση του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο). Αρθρογραφεί συχνά στο νομικό τύπο και πρόσφατα συμμετείχε στο συλλογικό έργο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (2ος τόμος), εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Παρατηρήσεις επί της απόφασης ΣτΕ 2851/2017 Τμ. Στ, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 12/2017, Δεκέμβριος 2017

Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 2775/2016 Α΄ Τμ.-Η φύση της χρηματικής παροχής του αρ. 931 ΑΚ, Διοικητική Δίκη 4/2017

Σχόλιο στην υπόθεση Salaberria Sorondο, C-258/15-Οδηγία 2000/78/ΕΚ -Νόμιμος ο καθορισμός του 35ου έτους ως ανώτατου ηλικιακού ορίου για την πρόσληψη στην αστυνομία-αρχή αναλογικότητας, Διοικητική Δίκη 2/2017

Η αρχή ne bis in idem στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων (μαζί με τη Δανάη Μπουλταδάκη), Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 12/2016, Δεκέμβριος 2016

Εργάστηκε ως ασκούμενη δικηγόρος και έπειτα ως συνεργάτης δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία  ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. Σήμερα εργάζεται στη δικηγορική εταιρεία PRIMIUS, ασχολούμενη με θέματα Δημοσίου Δικαίου. Ομιλεί την αγγλική και γερμανική γλώσσα.