Σύμβαση εμπορικής μισθώσεως – Ανυπαίτια αδυναμία της μισθώτριας να καταβάλει το συμφωνημένο κατά τη σύναψη της μισθώσεως μίσθωμα – Αναπροσαρμογή μισθώματος με μείωση προς περιορισμό της ζημίας της μισθώτριας

Από τη σύναψη της προκείμενης εμπορικής μισθώσεως εμφανίσθηκε και σταδιακά επιδεινώθηκε η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που παρατηρείται στην παγκόσμια οικονομία, με συνέπεια τη λήψη φορολογικών μέτρων, την αύξηση του Φ.Π.Α., τη μείωση μισθών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την ανεργία και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η οποία επηρέασε μεταξύ άλλων και τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων.

Η πτώση των πωλήσεων της μισθώτριας και συνεπακόλουθα του τζίρου της ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση της συμβάσεως μισθώσεως, ενώ λόγω της απρόοπτης και αιφνιδιαστικής ως άνω εξέλιξης, η μισθώτρια αδυνατεί πλέον να αντεπεξέλθει στους όρους της συμβάσεως και να καταβάλει το συμφωνηθέν μίσθωμα. Εξάλλου, και οι μισθωτικές αξίες των επαγγελματικών χώρων γνωρίζουν προοδευτική μείωση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αξίες των περασμένων ετών. Η διαφορά μεταξύ του μισθώματος που συμφωνήθηκε και αυτού που προκύπτει από την πραγματική μισθωτική αξία του μισθίου υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που ανέλαβε η μισθώτρια, η δε εμμονή του εκμισθωτή στην πληρωμή του μισθώματος που προκύπτει από τη συμφωνία του με τη μισθώτρια αντιμάχεται την απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα, με συνέπεια να παρίσταται ανάγκη περιστολής του συμφωνημένου μισθώματος, προκειμένου η παροχή της μισθώτριας (μίσθωμα) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσης, ώστε να επέλθει εξίσωση των εκατέρωθεν παροχών, εφόσον προέκυψε μεταβολή των συνθηκών συνεπαγόμενη τη μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου και παρεπόμενα μεταξύ του καταβαλλόμενου μισθώματος και του ελεύθερου υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Με βάση τις άνω παραδοχές του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επέβαλε δια της άνω αποφάσεώς του, την αναπροσαρμογή με μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος, προς περιορισμό της ζημίας της μισθώτριας, άρση της δυσαναλογίας και αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης, κατ’απόκλιση από τα συμφωνημένα. Σημειώνεται δε εν προκειμένω ότι η μισθώτρια είχε προηγούμενα πετύχει και την απαγόρευση της καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως και την αποβολή της από το μίσθιο για το λόγο ότι δεν καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα, με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ίδιου άνω Δικαστηρίου.

Υπ’αριθμ. 1281/2014 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών]

Ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων της Πλατείας Αριστοτέλους προσφεύγουν στο ΣτΕ για την αλλαγή χρήσης των ακινήτων τους

Η Δικηγορική Εταιρεία Primius ανέλαβε την εκπροσώπηση ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων της Πλατείας Αριστοτέλους, οι οποίοι προσέφυγαν δικαστικά κατά απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης (6417/2013), με την οποία μεταβάλλονται οι καθοριζόμενες χρήσεις των κτιρίων στην ευρύτερη αυτή περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την άνοιξη του 2014 και με αυτήν αυξάνεται ο αριθμός των επιτρεπόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων επί των κτιρίων που βρίσκονται στην Πλατεία Αριστοτέλους, η οποία αποτελεί χαρακτηρισμένος μνημειακός τόπος της πόλης. Οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων ακινήτων θεωρούν ότι με την εν λόγω απόφαση αλλοιώνεται ο μνημειακός χαρακτήρας της τοποθεσίας αυτής και θίγεται το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα.

Η Primius για λογαριασμό εντολέων της κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης αυτής του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης και αίτηση αναστολής της εκτέλεσής αυτής.

Αν επιθυμείτε πρόσθετες πληροφορίες για αυτήν ή για παρόμοιες υποθέσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο Θάνο Χαριστό

Συνάντηση του δικτύου δικηγορικών γραφείων “JustOne”

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η συνάντηση του δικτύου δικηγορικών γραφείων “JustOne” (www.just1.eu ) στο οποίο μετέχει εκπροσωπώντας την Ελλάδα η Δικηγορική Εταιρεία “Primius”.

Δικηγόροι από την Γερμανία, την Ολλανδία, την Γαλλία και την Ιταλία φιλοξενήθηκαν από την εταιρεία μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 15-16 και 17 Νοεμβρίου 2013. Αντικείμενο των συζητήσεων μεταξύ των συναδέλφων αποτέλεσε ο τρόπος διεύρυνσης του δικτύου με συναδέλφους από χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούνται προς το παρόν στο δίκτυο, ενώ η εταιρεία μας παρουσίασε εισήγηση σχετικά με το Ελληνικό νομοθετικό καθεστώς της εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων. Ακολούθησε συγκριτική παρουσίαση του νομοθετικού καθεστώτος των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών για το ίδιο ζήτημα.

Οι συνάδελφοί μας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη μας, να γνωρίσουν τα μνημεία της και να επισκεφτούν το αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Η επόμενη συνάντησης του δικτύου μας ορίστηκε για το Μάιο του 2014 στο Λονδίνο.

Ποινική Συνδιαλλαγή

Με τον νόμο 3904/2010 και συγκεκριμένα με το άρθρο 17, εισήχθη για πρώτη φορά στη χώρα μας, στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του νέου αυτού θεσμού, ως μορφή μιας νεωτερικής τάσης που αναδεικνύεται στα πλαίσια της απονομής δικαιοσύνης, της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί μια διαφορετική αντίληψη γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να «απαντάει» η πολιτεία στο έγκλημα.

Στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς κάθε εγκληματική πράξη στρέφεται κατά της έννομης τάξης, άρα και κατά της Πολιτείας. Η ποινική αξίωση της Πολιτείας εμφορείται από την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Στον αντίποδα αυτής της θεωρητικής προσέγγισης βρίσκεται η αποκαταστατική δικαιοσύνη, η οποία διαπνέεται από την προστασία του ιδιωτικού συμφέροντος. Στην εισαγωγή της παρούσης εργασίας και εντελώς συνοπτικά, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της νέας αυτής έννοιας, του ορισμού της και των τάσεων που ακολουθούνται διεθνώς καθώς και της συσχέτισης με τον νεοεισαχθέντα θεσμό της ποινικής συνδιαλλαγής.

Μπαβέλης Δημήτρης

Δικηγόρος

18-07-2013, 17:43 pm

Για να διαβάσετε τη συνέχεια της Μελέτης πατήστε εδώ.

Εξαγωγές και εκτελωνισμός στη Ρωσία

Ομιλία  κ. Γαβριήλ Κερμανίδη, Senior Partner,  Primius Law Firm, στο 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηματικό Forum ΕΡΜΗΣ, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  17 Μαϊου 2013 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace με θέμα:

“Εξαγωγές και εκτελωνισμός στη Ρωσία.Απαραίτητα βήματα.(Πιστοποιήσεις κτλ)

Για να διαβάσετε το κείμενο της ομιλίας πατήστε εδώ

Για να δείτε την παρουσίαση της ομιλίας πατήστε εδώ

1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηματικό Forum

O κ. Γαβριήλ Κερμανίδης, Senior Partner,  Primius Law Firm, θα είναι ομιλητής στο 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηματικό Forum ΕΡΜΗΣ, που πραγματοποιείται την Παρασκευή  17 Μαϊου 2013 και ώρα 10:00 πμ στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Primius και Συνδέσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Η Δικηγορική Εταιρεία Primius από το Δεκέμβριο του 2012 είναι μέλος του πιο δυναμικού φορέα επιχειρηματικής εξωστρέφειας της χώρας μας του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
(www.seve.gr ).

H Primius έχοντας απόλυτη επίγνωση της σημασίας που καλείται να διαδραματίσει η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στην προσπάθεια να καταστεί η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική μετέχει στον Σ.Ε.Β.Ε. έχοντας ως στόχο να ενημερώσει και να ενημερωθεί, να συμβάλει στην προσπάθεια μια μεγάλης μερίδας ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν με βάση την Ελλάδα και με ορίζοντα όλον τον κόσμο.

Η εταιρεία μας αποσκοπεί να μετάσχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου.

Primius & Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητηρίο

Η Δικηγορική Εταιρεία Primius από τις αρχές του 2012 αποτελεί μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (http://griechenland.ahk.de/)

Οι δικηγόροι της Primius, πολλοί εκ των οποίων έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Γερμανία ή είναι γερμανόφωνοι, φιλοδοξούν ότι η συμμετοχή της εταιρίας στο Επιμελητήριο θα δώσει ευκαιρίες συνεργασίας και εξωστρέφειας των Ελλήνων πελατών τους προς τη γερμανική αγορά. Άλλωστε ο γεωγραφικός χώρος της Βόρειας Ελλάδας από ετών έχει προνομιακούς εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη Γερμανία.

Θάνος Ι. Χαριστός, Δικηγόρος

Σχέδιο αναδιοργάνωσης επιχείρησης

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης (αρθρ. 107 του ν. 3588/2007) της γνωστής αλυσίδας ζαχαροπλαστείων «ΑΓΑΠΗΤΟΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανέλαβε η Δικηγορική Εταιρεία Primius. Η ομώνυμη εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιείται πανελλαδικά στο χώρο της εστίασης από το 1944.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ EN