Σύγχρονες εμπορικές συμβάσεις - Τραπεζικό δίκαιο

- Σύνταξη συμβάσεων διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας, σύμβασης franchising,leasing, τριγωνικές συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, συμβάσεις master franchising, συμβάσεις εμπορικού δικτύου, παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις συστημάτων ασφαλείας, συμβάσεις factoring,
- Γνωμοδοτήσεις τραπεζικών δανειακών συμβάσεων,
- Οργάνωση διαπραγματεύσεων με πιστωτικά ιδρύματα,
- Παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξη σε θέματα τραπεζικών εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών τραπεζικών,
- Παροχή συμβουλών για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες